Stort boligselskab ønsker bedre dokumentation | Kurser 2024

fagligheden i højsædet

Stort almennyttigt boligselskab ønsker bedre dokumentation og kontrol

Almennyttigt boligselskab med mere end 5.000 boliger og erhvervsmål vil stille højere krav til dokumentation og kontrol ved vandinstallationer.

Dansk Drikkevandskontrol har netop afholdt det første ud af flere planlagte kompetencekurser for energi- og teknikergrupper indenfor den almennyttige boligsektor.

Kurset er tilpasset et almennyttigt boligselskab, der repræsenterer mere end 5.000 boliger og erhvervslejemål. Derudover administrerer selskabet en række selvejende og kommunalt ejede almene ældreboliger.

Direktionen deltager også med henblik på at blive bedre til at stille krav om dokumentation af materialelegeringers egnethed i forhold til de vandkvaliteter, der er gældende i boligselskabets lokalområder.

I forlængelse af kurset er der truffet beslutning om, at der skal udarbejdes et arbejdsdokument, som fremover skal bidrage til at sætte faglig beslutningskraft højere end økonomisk beslutningskraft.

Væsentlige punkter i arbejdsdokumentet er:

 • Akkrediterede vandanalyser
 • Vurdering af materialelegeringers egnethed i forhold til vandkvaliteter
 • Henvisninger til myndighedskrav og gældende anvisninger
 • Krav til dokumentation forud for bestilling af materialer (EPD – Environmental Product Declaration eller miljøvaredeklarationer)
 • Krav til modtagekontrol, opbevaring og kvalitetssikring
 • Opstilling af hygiejnekrav til brug ved arbejdet med vandinstallationer
 • Krav til dokumentation af kompetencer (montører skal være kyndige i brugen af de valgte materialer)
 • Krav til gennemskylningsrapport forud for aflevering af projektet (i henhold til BK1023) 
 • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner

Kurser og inspirationsmøder 2024

Løft kvaliteten omkring bygningers vandinstallationer

I en tid med alt for mange reklamationssager vil vi opfordre til, at I opdaterer jeres viden inden for bygningers vandinstallationer. Book kurser for 2024 netop nu. 

Kurser fra Dansk Drikkevandskontrol er baseret på:

 • mangeårig faglig viden fra specialister
 • aktuel viden om lovgivningen
 • erfaringer indhentet fra arbejdet med skadesopklaring og eftersyn af bygningers vandinstallationer

Undervejs er der indlagt opgaver, som udfordrer deltagerne i forhold til deres viden om korrosion, materialelegeringer, sikring af vandhygiejne samt forhold, der bidrager til vækst af bakterier i større bygningers vandinstallationer.

Ambitionen for vores kurser og inspirationsmøder er, at alle deltagere kan være med. Det tilpasses derfor altid efter målgruppen og de konkrete behov. 

100 procent uafhængige

Valg af løsninger og produkter skal naturligvis bero på et objektivt, fagligt grundlag. Derfor er Dansk Drikkevandskontrol 100% uafhængig, og underviserne er specialister på deres felt med fokus på faglighed.

Efter at være blevet opdateret på sine kompetencer vil en rådgiver, tekniker eller udførende være i stand til at udvælge de løsninger, han/hun måtte finde relevant.

Diplom til deltagere

Kurser afsluttes normalt med udlevering af diplomer, som dokumenterer, at deltageren er blevet opdateret med seneste nyt inden for vandinstallationernes forunderlige verden.

Vi bør alle se på mere end blot anskaffelsesprisen

I Dansk Drikkevandskontrol arbejder vi for, at der er mindre fokus på anskaffelsespris og større forståelse for naturvidenskabens spilleregler. Det mener vi, vil øge kvaliteten i det fremtidige arbejde med bygningers vandinstallationer.

Vores ambition er fortsat, at flere vil tage arbejdet med vandinstallationer mere alvorligt. Drikkevand er et fødevareprodukt hvor der stilles krav om hygiejne i hele værdikæden – fra vandforsyningens fremstilling til den kvalitet, som kan forventes ved bygningens sidste vandhane.

Vil du høre nærmere, er du velkommen til at kontakte os. 
Med venlig hilsen, 
Finn Bøye Nielsen, Partner & Stifter
Dansk Drikkevandskontrol

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *