Service

Eftersyn

Vi tilbyder at efterse eksisterende installationer, så de lever op til myndighedernes krav om vedligehold- og sikring mod tilbagestrømning og intern forurening.

Kurser

Vi udvikler og afholder kurser omkring materialevalg i forhold til vandkvaliteter, korrosion og sikring mod tilbagestrømning i henhold til DS/EN1717

Tema og inspirationsmøder

God drikkevandskvalitet gælder helt frem til bygningens fjerneste tappehane. Det stiller krav til erhverv og forbrugerne om selv at være aktive i forhold til at sikre sine vandinstallationer mod tilbagestrømning fra bygningernes vandinstallationer til gadeledningsnettet såvel som internt i bygningens vandinstallationer