Montører

Kompetenceforløb

Montører

Det overordnede formål med kompetenceforløbene er, at der iblandt deltagerne (uanset funktion og ansvarsområder) bliver skabt en forståelse for, hvordan rør- og vandskader samt forurening i bygningers vandinstallationer kan begrænses.

I forløbene indgår eksempler fra vores daglige arbejde med at efterse bygningers vandinstallationer. Med koblingen af praktiske øvelser og undervisning fra gældende anvisninger vil deltagerne i forløbene opleve en fælles forståelse for, hvordan der fremadrettet kan opnås stor værdi i arbejdet med at installere og vedligeholde bygningers vandinstallationer.
Udover at se vandinstallationsområdet i et 360 graders perspektiv, vil deltagerne blive i stand til at vurdere ‘farlighedskategorier’ herunder udvælge korrekte sikringstyper med henblik på at undgå tilbagestrømning internt i bygningers vandinstallationer, såvel tilbage mod de offentlige gadeledningsnet.

Montører

Den kompetente montør

Kurset er et praktisk forløb hvor deltagerne gennem 3 x 50  minutter (4 timer) vil blive opdateret på væsentlige forhold som medfører korrosion- og rørskader. Derudover vil der blive undervist i myndighedernes skærpede krav til bygningsejere og administratorer om at sikre mod tilbagestrømning i deres bygningers vandinstallationer. 

Kurset hvori der indgår testopgaver, omhandler følgende punkter:
Underviser: Finn Bøye Nielsen, Dansk Drikkevandskontrol

VVS-installatør suppleret med VVS-tekniske efteruddannelser i Danmark og Tyskland.
Finn har gennem mere end 30 år beskæftiget sig indgående med forretningsopbygning i Norden, undervisning omkring materialevalg i forhold til vandinstallationer, samt eftersyn og skadesopklaring indenfor bygningers vandinstallationer.

Skal du have lavet et eftersyn af dine vandinstallationer

Så kontakt os allerede idag, til en uforpligtende samtale 

omkring hvad vi kan gøre for dig

Email

info@danskdrikkevandskontrol.dk

Telefon

+45 44 22 21 16