Forretnings- og handelsbetingelser

Januar 2022

Forud for indgåelse af aftaler skal følgende være afklaret

  • Adresse hvortil faktura skal udstedes
  • Rekvisitionsnummer / Purchase Order
  • Mailadresse til modtagelse af faktura,alternativt EAN-Nr. 
  • Navn på ansvarlig kontaktperson
  • Eventuelle opsigelsesvarsler i relation til længerevarende aftaler (sædvanligvis 1 måneds varsel)

Kurser & Inspirationsforløb

Det er vores ambition at de kurser og inspirationsforløb som vi tilbyder, skal være relevante. Derfor tilpasser vi indhold og struktur i forhold til de målgrupper som vi henvender os til. Da vi lægger stor energi i at tilpasse indholdet, beder vi om forståelse for følgende retningslinjer:

  • Såfremt kursus ønskes aflyst, skal dette ske senest 1 uge før kursus / inspirationsforløb
  • Såfremt der aflyses i ugen op til kursus / inspirationsforløb, krediteres beløbet med 50%
  • Beløbet krediteres ikke ved udeblivelse fra kursus / inspirationsforløb

Eftersyns- og skadesopklaringsopgaver

Vi tilbyder at udføre eftersyn og skadesopklaring indenfor bygningers vandinstallationer. 
Eftersyn omhandler fortrinsvist bygningers koldtvandsinstallationer, hvor der efterses om installationerne er sikret og vedligeholdt mod tilbagestrømning i henhold til Bygningsreglementet og lokale vandforsyningers regulativer og leveringsbestemmelser.

Skadesopklaring omhandler eftersyn af bygningers vandinstallationer hvor rør, ventiler og komponenter er angrebet af korrosionsskader. Såfremt kunden ønsker det, udarbejdes der en plan med anslået budget for eftersyn. Udarbejdelsen af plan og budget honoreres som en del af projektet. Hvis der ikke ønskes udarbejdet en plan, faktureres efter gældende timetakster med tillæg af moms. 

Betingelser

Betaling for udført arbejde / aconto udført arbejde, er sædvanligvis fakturadato + 8 dage. 
Faktureringsgrundlaget er det hos Dansk Drikkevandskontrol ApS noterede tidsforbrug, tilkøbsleverancer, forbrugsmaterialer mv. Såfremt opgaver ligger udover 20 km. fra Dansk Drikkevandskontrol ApS’ adresse, faktureres i henhold til gældende takster. 

Fortrolighed

Om ønsket træffer Dansk Drikkevandskontrol ApS rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse af indgået aftale omhandlende eftersyn- og skadesopklaringsforløb, som efter aftalens udløb tilhører kunden. Kundens eventuelle offentliggørelse af notater udarbejdet af Dansk Drikkevandskontrol ApS må kun ske med Dansk Drikkevandskontrol ApS’ samtykke. 

Ansvarsbegrænsning

Dansk Drikkevandskontrol ApS løser opgaver med henblik på at sætte bedre standarder i arbejdet med bygningers vandinstallationer. Som en del af arbejdet fremkommer Dansk Drikkevandskontrol ApS med vejledninger på grundlag af den viden og teknik, Dansk Drikkevandskontrol ApS råder over. 
Dansk Drikkevandskontrol ApS har ikke et erstaningsansvar, medmindre det kan bevises, at vores viden var mangelfuld på tidspunktet for opgavens løsning.