Vandforsyninger & Vandråd

Kompetenceforløb

Vandforsyninger & Vandråd

Det overordnede formål med kompetenceforløbene er, at der iblandt deltagerne (uanset funktion og ansvarsområder) bliver skabt en forståelse for, hvordan rør- og vandskader samt forurening i bygningers vandinstallationer kan begrænses.

I forløbene indgår eksempler fra vores daglige arbejde med at efterse bygningers vandinstallationer. Med koblingen af praktiske øvelser og undervisning fra gældende anvisninger vil deltagerne i forløbene opleve en fælles forståelse for, hvordan der fremadrettet kan opnås stor værdi i arbejdet med at installere og vedligeholde bygningers vandinstallationer.
Udover at se vandinstallationsområdet i et 360 graders perspektiv, vil deltagerne blive i stand til at vurdere ‘farlighedskategorier’ herunder udvælge korrekte sikringstyper med henblik på at undgå tilbagestrømning internt i bygningers vandinstallationer, såvel tilbage mod de offentlige gadeledningsnet.

Kursus

Vandforsyninger & Vandråd

Kurset afholdes som et inspirationsforløb hvor der over 4 timer arbejdes med eksempler på henvisninger fra vandforsyningers regulativer til forbrugere og erhverv om at bygningerns vandinstallationer skal udføres og vedligeholdes på en sådan måde, at drikkevandet fastholder sin høje kvalitet fra boring til bygningens sidste tappested. 

Kurset omhandler:
Underviser: Finn Bøye Nielsen, Dansk Drikkevandskontrol

VVS-installatør suppleret med VVS-tekniske efteruddannelser i Danmark og Tyskland.
Finn har gennem mere end 30 år beskæftiget sig indgående med forretningsopbygning i Norden, undervisning omkring materialevalg i forhold til vandinstallationer, samt eftersyn og skadesopklaring indenfor bygningers vandinstallationer.

Skal du have lavet et eftersyn af dine vandinstallationer

Så kontakt os allerede idag, til en uforpligtende samtale 

omkring hvad vi kan gøre for dig

Email

info@danskdrikkevandskontrol.dk

Telefon

+45 44 22 21 16