To fokusområder du aldrig må vige fra

Minimér risikoen for korrosionsskader i bygninger

To fokusområder du aldrig må vige fra

For at undgå korrosion i bygningers vandinstallationer har vi udvalgt to fokusområder, hvor vi med kobling af lovgivning og viden om skadesopklaringer kan hjælpe projekterende og udførende med at undgå korrosionsskader. 

Fokusområderne er: 

  1. Valg af materialelegeringer
  2. Vandkvaliteters betydning for valg af materialer

Til at understøtte fokusområderne har vi valgt at anvende følgende tre paragraffer fra Bygningsreglementet: 

§403: ‘Projektering, udførelse, drift og vedligehold af vandinstallationer skal ske under hensyn til, at der ikke sker skader på personer, installationer eller bygningsdele’

§405: ‘Vandinstallationer skal projekteres og udføres, så der ikke opstår korrosion og aflejringer, der kan forringe kapaciteten i vandinstallationerne’

§418: ‘Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, for så vidt angår de mekaniske/fysiske karakteristika, skal have gennemgået en afprøvning af de egenskaber, der er relevante for Danmark og være underlagt en produktionskontrol hos fabrikanten, der sikrer, at den deklarerede ydeevne opretholdes’

Anbefalinger ved valg af materialelegeringer

I forhold til valg materialelegeringer anbefaler vi projekterende og udførende at indhente dokumentation på materialernes egnethed i forhold til vandkvaliteter, som er gældende i det lokalområde, materialerne skal anvendes. Det bør altid ske, før der træffes beslutning om fabrikanter. 

Udover prøvningsrapporter kan der med fordel spørges ind til EPD-dokumenter (Environmental Product Declaration / Miljøvaredeklarationer). Sådanne dokumenter omhandler ikke kun en byggevares miljømæssige egenskaber, men beskriver ofte, hvad produktet består af. Det kan være en god anledning til at tage en samtale med producenten eller leverandøren om produktets egnethed i forhold til lokale vandkvaliteter, hvad der sker, når det kommer i kontakt med andre materialer. 

Vandkvaliteters betydning for valg af materialer

I forbindelse med skadesopklaringssager er der især ét issue, som går igen. Havde man forud for valg af materialer til vandinstallationer udtaget akkrediterede vandprøver, kunne risikoen for efterfølgende korrosions- og vandskader være nedsat betragteligt. 

Som hjælp til udtagning af vandprøver har vores samarbejdspartner Corrosion Advice udarbejdet prøveudtagningsskemaer omhandlende vigtige parametre, som bør vurderes forud for valg af materialer til enten renovering eller nybyggeri. Skemaerne kan rekvireres ved henvendelse til Corrision Advice eller hos os. 

I en tid med alt for mangekorrosions- og reklamationssager vil vi opfordre til at investere tid i uddannelse og opdatering af sin viden inden for bygningers vandinstallationer. Hvis der var mindre fokus på anskaffelsespris og en bedre forståelse for naturvidenskabens spilleregler, vil det kunne øge kvaliteten i det fremtidige arbejde med bygningers vandinstallationer. 

Vores ønsker for 2024 er, at flere vil tage arbejdet med vandinstallationer mere alvorligt og at man respekterer, at drikkevand er et fødevareprodukt, hvortil der stilles krav om hygiejne i hele værdikæden – fra vandforsyningens fremstilling til kvaliteten som kan forventes ved bygningens sidste vandhane. 

Med venlig hilsen, 
Finn Bøye Nielsen, Partner & Stifter
Dansk Drikkevandskontrol

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *