Grænseværdier langt overskredet i beboelsesejendom

Afklaring og udredning

Større beboelsesejendom kæmper med ildelugtende vand og dårlig smag

I den senere tid har vi oplevet et stigende antal henvendelser fra beboere i større ejendomme, der klager over at deres vand lugter, smager grimt og er uklart. At vand lugter eller smager grimt kan være lidt af en opgave at kaste sig ud i, hvorimod uklart vand som regel er lidt nemmere at forholde sig til. 

Men uanset hvilke oplevelser vi skal løse, starter vi altid med at rekvirere en vandanalyse fra et DANAK akkrediteret laboratorie for at få et solidt datagrundlag, når vi skal udarbejde et løsningsforslag. 

Overstiger tilladte grænseværdier

Nedenstående er et uddrag af en koldtvandsanalyse fra et større ejendomsselskab, hvor vi var behjælpelige med at udtage vandprøver. 

Resultatet er markeret med rødt og viser, at der er store udfordringer i forhold til Turbiditet og Kimtal, som begge langt overstiger de tilladte grænseværdier. 

Derudover er der udfordringer med korrosionsangreb i dele af vandinstallationerne. Vi har derfor indgået aftale om at etablere et afklarings- og udredningsforløb, som hurtigst muligt skal sikre, at vandinstallationerne igen bliver forsvarlige at benytte. 

God vandhygiejne er komplekst

God vandhygiejne er ikke en selvfølge og der er mange forskellige faktorer, der bør respekteres, i arbejdet med at sikre rent drikkevand. 

De mange eftersyn, vi har udført, har vist os, at der er et stort behov for uddannelse indenfor vedligeholdelse af større bygningers vandinstallationer. 

Vi deler gerne ud af vores erfaringer fra arbejdet med skadesopklaring og eftersyn. Så kontakt os gerne, hvis du har brug for lidt sparring i relation til inspirationskurser, udfordringer med korrosion, vejledninger om materialelegeringer eller bakterier i vandinstallationer. 

Vil du høre nærmere, er du velkommen til at kontakte os. 
Med venlig hilsen, 
Finn Bøye Nielsen,
Specialist & Adm. Partner
Dansk Drikkevandskontrol

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *