Bekymrende udvikling med for mange fejl

Vandinstallationer

Bekymrende udvikling med for mange fejl

Force Technology har i en klumme i Børsen sat fokus på den bekymrende udvikling vi ser indenfor byggeriet. Der sker for mange fejl i det udførte arbejde, og der forekommer også alvorlige fejl i forbindelse med projektering og ved valg af materialer. Det er vi i Dansk Drikkevandskontrol desværre enige i. 

Fejl ses i alle typer byggeri

- pris afgørende for materialevalg

Overskriften på klummen peger fortrinsvist på nybyggeri, men når vi i Dansk Drikkevandskontrol er på eftersyn, oplever vi, at fejl og mangler i høj grad også sker i eksisterende boligbyggeri, erhvervsbyggeri og offentlige bygninger som f.eks. skoler, børnehaver, plejehjem og hospitaler. 

Efter mere end 30 års arbejde indenfor vandinstallationsområdet er vores vurdering, at der stort set ikke er sket nogen forbedringer indenfor området. 

Der er ganske vist kommet nye produkter på markedet, men forudsætningerne for at anvende dem korrekt, herunder forstå vandkvaliteters betydning forud for  valg af materialer, har ikke ændret sig: Det er oftest pris, som er drivkraften frem for kompetencer og opdateret viden. Desværre. 

Korrosion i messingkomponenter i større ejendom

I forbindelse med en netop afsluttet skadesopklaringsopgave omhandlende korrosion i vandinstallationer i en større ejendom i København kunne vi konstatere, at der atter er blevet installeret messingkomponenter. Det er vel og mærke, uden at man har undersøgt vandets indhold af bl.a. Hydrogenkarbonat, som i dette tilfælde lå på 350 mg/l. 

Grænseværdien for almindelig forekommende messinglegeringer er 240 mg/l. For at understøtte vores notat valgte vi at henvise til: 

  • Byggeloven og Bygningsreglementet
  • BYG-ERFA’s erfaringsblade: 
    – (53) 22 12 24 Korrosion af messing i brugsvandsinstallationer
    – (53) 22 12 15 Koblede materialer i brugsvandsinstallationer

Af BYG-ERFA’s erfaringsblade fremgår det, at ‘alternativt til almindeligt forekommende messing, anbefales det at anvende produkter af rødgods, siliciumbronze (med et zinkindhold på mindre end 15%), overfladebeskyttet messing, rustfrit stål eller plast’. 

Ved at anvende den seneste opdaterede viden på markedet – hvilket BYG-ERFA-bladene i vores optik er gode eksempler på – og ved at at sætte sig ind i lokale vandkvaliteters betydning for valg af materialer, vil mange skader og mangler kunne undgås. 

Det er også vores påstand, at hvis man kontakter fabrikanter og beder dem om at kommentere på akkrediterede vandprøver, får de også en chance for at sige ja eller nej til en ordre – og det er vel helt fair? 

Ny guide: De gode råd jeg aldrig fik!

Men hvorfor begå de samme fejl flere gange, hvis du nemt kan undgå det!

Som inspiration til at undgå fejl og mangler i bygningers vandinstallationer har Dansk Drikkevandskontrol netop udgivet en guide bestående af 25 afgørende punkter, som du kan tage afsæt i ved projektering og før, der vælges produkter til vandinstallationer. 

Guiden har vi valgt at kalde: De gode råd jeg aldrig fik 
Det er erfaringerne fra mange timers arbejde med eftersyn og skadesopklaring gennem mere end 30 år, som ligger til grund. 

Det er vores påstand, at hvis du følger de gode råd, kan mange fejl og mangler undgås inden for arbejdet med bygningers vandinstallationer. 

Som partner i Dansk Drikkevandskontrol får du bogen – i første omgang sendes den ud i fysisk form. Det er også muligt at få guiden i forbindelse med booking af et kursus hos Dansk Drikkevandskontrol (for min. 10 deltagere). 

Vi laver eftersyn helt ud til bygningens sidste vandhane

Vores arbejde spænder vidt – fra undervisning på tekniske skoler, AMU-centre og virksomheder, til eftersyn og skadesopklaring indenfor vandinstallationsområdet. Vi inviterer løbende ind til samarbejdet. 

Det er vores håb, at flere vil tage arbejdet med vandinstallationer alvorligt og være med til at sætte fokus på, at drikkevand er et fødevareprodukt, hvor der stilles krav om hygiejne i hele værdikæden – fra vandforsyningens fremstilling til kvaliteten, som kan forventes ved bygningens sidste vandhane. 

 Med venlig hilsen, 
Finn Bøye Nielsen, Partner & Stifter
Dansk Drikkevandskontrol