Slim og korrosion i vandinstallationer – nej tak!

Eftersyn

Slim og korrosion i vandinstallationer - nej tak!

Dansk Drikkevandskontrol har for nylig besigtiget to beboelsesejendomme med slim i vandhanerne og massive korrosionsangreb i rørinstallationerne.

Udfordringer var der nok af, da vi for nylig var involveret i besigtigelse af vandinstallationer i to beboelsesejendomme. Ejendommens beboere klagede over misfarvet vand og ‘slim’, som kom ud af vandhanerne, når de tappede varmt vand.

Det viste sig, at der var korrosionsangreb i vandinstallationerne. I kælderen konstaterede vi massive korrosionsangreb på de varmforzinkede rørinstallationer. Derudover noterede vi, at ingen af de installerede kugleventiler fungerede efter hensigten. 

Slim i vandet

Under eftersynet fik vi udtaget akkrediterede vandprøver, hvor vi testede for krimtal og legionella samt målte vandets indhold af hydrogenkarbonat. I begge ejendomme lå hydrogenkarbonatindholdet på over 370 mg/l. Det betyder, at varmforzinkede rør og komponenter samt messingventiler ikke bør anvendes. 

I forbindelse med udtagning af vandprøver i udvalgte lejligheder kunne vi konstatere, at vandet ikke kun var misfarvet, men også fyldt med slim. Det gjorde beboerne utrygge ved at drikke vandet. 

Legionella i vandbanen

Vandprøverne påviste efterfølgende et indhold af legionellabakterier på 50.000 CFU/l. Ved pumpning blev det konstateret, at der var tale om Legionella pneumophila serotype 2-14, som normalt udgør en mindre sundhedsrisiko end serotype 1. 

Det er vores principielle holdning, at der ikke skal være bakterier i vores drikkevand – og for så vidt heller ikke i det varme brugsvand. Derfor har vi etableret et udredningsforløb, som bliver understøttet af forslag til behandlinger af varmtvandsanlæggene i ejendommene samt forebyggende tiltag. 

Kunne du tænke dig et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.

Telefon: 44 22 21 16 eller mail: info@danskdrikkevandskontrol.dk

Venlige hilsner, 
Finn Bøye Nielsen
Specialist og Adm. Partner

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *