Større industrivirksomhed reagerede prompte på tilbagestrømning

Vandinstallationer

Større industrivirksomhed reagerede prompte på tilbagestrømning

Flere og flere industrivirksomheder får hjælp til at få efterset deres vandinstallationer. Forleden måtte Dansk Drikkevandskontrol rykke ud, da der skete en pludselig tilbagestrømning.

Stadigt flere virksomheder har brug for specialiseret hjælp til at få afklaret, om deres vandinstallationer er lovlige, herunder om de risikerer et muligt påbud fra deres lokale vandforsyning.

I sidste uge måtte Dansk Drikkevandskontrol på hastebesøg hos en større industrivirksomhed. Virksomhedens driftsansvarlige havde reageret prompte på en pludselig tilbagestrømning af industrivand til bygningens drikkevandsinstallationer. Det måtte ikke ske igen!

Tilbagesug fra vaskekar

Årsagen til tilbagestrømningen skyldes tilbagesug fra et vaskekar. 
Påfyldningsrørene var kommet under vandlinjen i vaskekarret, og i forbindelse med et større vandforbrug i nærheden af vaskekarret var der blevet dannet en form for ‘hævertvirkning’, hvorved industrivandet blev suget tilbage til drikkevandsinstallationerne. 

Manglende afløb fra TBS-ventil

Efter at have besigtiget lignende tilslutninger til bygningers vandinstallationer sluttede vi ved vandmåleren, hvor vandet kommer ind til bygningen. Her kunne vi konstatere, at der var installeret en TBS-ventil. Desværre kunne vi konstatere, at ventilen var fejlmonteret og at der derfor ikke var udført afløb fra ventilen. 

Ved indgang til ejendom skal der monteres en kontrollerbar kontraventil, og TBS-ventiler skal altid monteres ved afgrening til apparater, hvor der er risiko for tilbagestrømning af kemikaliefyldt vand. 

Manglende afløb fra TBS-ventil - markeret med rødt

uvildig rådgivning og tilsynsrapport

Industrivirksomheden har udvidet ad flere omgange og derfor er det også sket en hel del knopskydninger på deres vandinstallationer. Med det aktuelle problem in mente, bestilte de derfor et eftersyn af vandinstallationerne i hele bygningen. 

Som opfølgning på besigtigelsen har Dansk Drikkevandskontrol fremsendt et tilsynsnotat, så vores samarbejdspartner og virksomhedens ansvarlige driftschef nu kan kan opstille et budget og dernæst få lovliggjort bygningers vandinstallationer. 

Eftersyn og vedligeholdelse af vandinstallationer sælger ikke billetter. Ofte reagerer vi først, når skaden er sket, fordi vi ikke er opmærksom på, at der er noget galt. Eksemplet viser, at der er brug for uvildig rådgivning, hvis vi skal undgå påbud eller at skulle påtage os ansvaret for, at mennesker bliver syge. 

Vil du høre nærmere, er du velkommen til at kontakte os. 
Med venlig hilsen, 
Finn Bøye Nielsen, Partner & Stifter
Dansk Drikkevandskontrol

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *