Skal vi i fællesskab hylde Vandets Dag?

FN'S internationale mærkedag

Skal vi i fællesskab hylde Vandets Dag?

Vandets Dag er FN’s internationale mærkedag, hvor branchefolk fra hele verden hvert år den 22. marts sætter fokus på vand. 

Hos Dansk Drikkevandskontrol vil vi opfordre til, at I sætter fokus på bygningsejernes pligt til at få efterset og sikret deres bygningers vandinstallationer mod tilbagestrømning til de offentlige gadeledningsnet såvel som internt i deres bygningers vandinstallationer.

Rent drikkevand er ikke kun en opgave for vandværker og vandforsyninger. Rent drikkevand er en opgave, som alle skal deltage i, og Vandets Dag er et godt pejlemærke at arbejde ud fra. 

Bakterier og korrosion

Vi bliver ofte kontaktet af forbrugere og ejendomsselskaber, som oplever problemer med urent drikkevand, og som derfor er bekymrede for deres helbred.

Vores udgangspunkt for at løse opgaverne starter altid med at rekvirere akkrediterede vandanalyser.

Indsatte billede viser et udsnit af en vandanalyse fra et køkken, hvor både turbiditet og krimtal langt overstiger gældende grænseværdier. Årsagerne hertil er ofte manglende vedligeholdelse af vandinstallationer, ventiler og komponenter. 

I forlængelse af høje kimtal beder vi ofte laboratoriet pode for legionella, så vi efterfølgende kan opstille et udregningsforløb med henblik på at sikre god vandhygiejne i hele varmtvandsinstallationen.

Når vi afholder kurser eller er på besigtigelse, understreger vi altid, at drikkevand er en af de mest komplicerede væsker, vi har med at gøre. For udover komponenterne skal vi også forholde os til fysik, matematik, kemi og bakteriologi.

Manglende vedligehold

Når vi undersøger vandinstallationer for fejl, oplever vi ofte, at ventiler og komponenter ikke bliver vedligeholdt. Billedet nedenfor er taget af en reguleringsventil på det varme brugsvand i en kælder. Det viser med al tydelighed konsekvenserne af ikke at vedligeholde og funktionsafprøve ventilen. 

Den manglende vedligeholdelse har ikke kun medført dårlig vandhygiejne med risiko for opformering af bakterier. Det har også medført betydelige korrosionsskader i varmtvandsinstallationerne.

Rent drikkevand er ikke en selvfølge

Alle skal bidrage til, at der kan sikres god vandhygiejne i hele vandbanen. Skal vi i fællesskab hylde Vandets Dag?

Vi vil opfordre jer til at bruge Vandets Dag til:

  • at invitere til inspirationsmøder
  • at sætte uddannelse og kompetenceudvikling i højsædet

Husk, at det er gennem vidensdeling, a vi sammen kan skabe gode resultater.

I vores optik er det Vandets Dag hver eneste dag. Vi arbejder hårdt for at være med til at sikre rent drikkevand fra boring til bygningers sidste vandhane.

Kontakt os gerne, hvis du og dine kolleger vil høre mere om vores tilpassede inspirationsmøder og kurser.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *