Vandets Dag! Vi kan gøre det endnu bedre

Vandets Dag 22. marts

Vandhygiejne inde i bygningen overses - men det kan være katastrofalt

Vi kan ikke tage rent drikkevand for givet. På Vandets Dag den 22. marts vil vi gerne slå et slag for mere fokus på vandhygiejnen inde i bygningerne og ikke kun udenfor. Dansk Drikkevandskontrol kæmper for at få mere fokus på vedligeholdelse af vandinstallationer i bygninger. Alt for få lever fortsat op til myndighedernes krav.

Vandets Dag er en FN-temadag, der finder sted hvert år den 22. marts, hvor der sættes fokus på drikkevand. Temadagen er blevet afholdt siden 1993 og over hele verden fejres den med aktiviteter, der har fokus på drikkevand som en livsnødvendig ressource. 

Stram kontrol med pesticider og PFOS

I Danmark har vi gentagne gange læst om lukning af drikkevandsboringer grundet fund af pesticider, og senest er også PFAS og PFOS blevet lokaliseret mange steder i Danmark. 

Når drikkevandet pumpes op fra undergrunden, ledes det hen til vandværkerne, hvor medarbejderne spritter hænder, arbejder i rent tøj, tager heldragt og desinficerede gummistøvler på, når de tilser vandværket. Den stramme kontrol fortsætter, når vandet pumpes videre ud til forbrugerne. 

Kontrol med vandinstallationer er overset

Når vandet først er kommet ind i bygningen, er det idmidlertid ikke den samme opmærksomhed omkring hygiejne, som der er udenfor bygningen. Alt for få bygningsejere lever op til myndighedernes krav – og det kan have store konsekvenser for samfundet og for bygningsejerne selv.

Vi risikerer ikke kun at alt det gode arbejde med at fremstille rent drikkevand er spildt. Vi risikerer også:

  • at der sker en udvikling af livsfarlige bakterier
  • at få ødelagt vores vandinstallationer – med syn- og skønssager til følge
  • at få et påbud for ikke at overholde myndighedernes krav om at vedligeholde og sikre sine vandinstallationer mod tilbagestrømning

Viden og uddannelse skal gøre os alle klogere

I anledning af Vandets Dag vil Dansk Drikkevandskontrol opfordre til, at der i vores netværk sættes fokus på, hvordan forbrugere og erhverv kan bidrage til at undgå forurening i sine bygningers vandinstallationer. 

Udover at støtte op omkring Vandets Dag, ønsker vi at etablere landsdækkende tværfaglige partnerskaber, som gennem løbende erfaringsudveksling og vidensdeling skal være med til at sætte bedre standarder indenfor projektering, udførelse og vedligeholdelse af bygningers vandinstallationer. 

Måden, som udbygningen finansieres på, er gennem årlige partnerkontingenter, udbydelse af kurser og inspirationsmøder, tilbud om eftersyn af bygningers vandinstallationer samt teknisk bistand ved granskning af projekter og ved skadesopklaringsopgaver. 

Overskuddet fra indtægterne bliver sendt tilbage til partnerne i form af:

  • hjælp til uddannelse af medarbejdere
  • stikprøveeftersyn hos udvalgte kunder
  • hjælp til udarbejdelse af serviceaftaler
  • indleveringsdokumenter til myndighedsbehandling

Hvis du har brug for hjælp til at afholde inspirations- eller temamøder, så besøg os gerne på vores hjemmeside eller kontakt os på mail.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *