Anbefaling! Hent de nye BYG-ERFA erfaringsblade

Hent de nye byg-erfa-blade

Få nyeste materialer om vandkvaliteters betydning for valg af materialer

Corrosion Advice og Dansk Drikkevandskontrol har bidraget til de helt nye BYG-ERFA erfaringsblade, publiceret i december 2022. Husk at bestille bladene, så du kan holde dig opdateret.

Vores samarbejdspartner Corrosion Advice ApS har afsluttet sit arbejde med at revidere og beskrive en række nye BYG-ERFA-blade.

Dansk Drikkevandskontrol har bidraget med ‘lavpraktiske indspark’. I forløbet er vi endnu en gang blevet bekræftet i, hvor vigtigt det er, at alle – lige fra fabrikant til bruger – har adgang til relevante og opdaterede dokumenter i forhold til vandkvaliteters betydning for valg af materialer, projektering, installationsmetoder og generelle vejledninger. 

BYG-ERFAs erfaringsblade omhandler følgende temaer:

  • Korrosion i brugsvandsinstallationer – terminologi og mekanismer
  • Rørmaterialer til bygningers brugsvandsinstallationer
  • Koblede materialer i brugsvandsinstallationer
  • Korrosion af rustfrit stål i brugsvandsinstallationer
  • Spaltekorrosion af rustfrit stål i brugsvandsinstallationer
  • Korrosion af kobber i brugsvandsinstallationer
  • Korrosion af messing i brugsvandsinstallationer
  • Korrosion af varmforzinket stål i brugsvandsinstallationer

Hvis du ikke abonnerer på BYG-ERFA, vil vi anbefale, at du via byg-erfa.dk bestiller bladene. Vi er overbeviste om, at de nye blade vil være til stor hjælp, uanset om du er beskæftiget som rådgiver, tekniker, fabrikant eller udførende VVS-installatør.

Risikovurdering af vandinstallationer i større ejendomme

I det forestående arbejde med at implementere det reviderede drikkevandsdirektiv fremgår det blandt andet, at der for større ejendomme som eksempelvis hospitaler, plejehjem, skoler, uddannelsesinstitutioner, hoteller og indkøbscentre bør udarbejdes risikovurderinger forud for projektering og valg af materialer til bygningers vandinstallationer.

Af direktivet fremgår det desuden, at uddannelsen af ‘Blikkenslagere og andre fagfolk, der beskæftiger sig med installation af byggevarer og materialer, som kommer i kontakt med drikkevand’, bør opprioriteres.

Som vi oplever den forestående implementering af direktivet, ligger der en stor opgave i at informere både kommuner og ejendomsbesiddere omkring, hvordan de kan komme på ‘omdrejningshøjde’ med de nye retningslinjer.

30+ års erfaring med eftersyn og skadesopklaring

Med mere end 30 års arbejde med eftersyn og skadesopklaring inden for bygningers vandinstallationer vil vi gerne tilbyde skræddersyede undervisningsforløb over for rådgivere, installationsvirksomheder, kommuner og forsyningsvirksomheder.

Kontakt os gerne, hvis I vil vide mere om vores kurser og inspirationsmøder.

Finn Bøye Nielsen, partner og stifter