Nye krav til design af vandinstallationer

Nyt drikkevandsdirektiv

Nye Krav til design af vandinstallationer

Den 12. januar 2023 træder et revideret drikkevandsdirektiv i kraft. Det kræver efteruddannelse og kompetenceløft blandt fagfolk.

Revisionen af direktivet sætter blandt andet fokus på rent vand til: 

  • udsatte grupper af mennesker
  • prioriterede ejendomme
  • materialer i kontakt med drikkevand

Der er især stillet krav til materialer i kontakt med drikkevand, Legionella og stoffer, der er problematiske for miljø og sundhed.

Prioriterede ejendomme skal forstås som større ejendomme, f.eks. hospitaler, plejeinstitutioner, plejehjem, børneinstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, hoteller, sports- og fritidsfaciliteter, hvor der ofte er mange brugere, der potentielt kan udsættes for vandrelaterede risici.

Med vandrelaterede risici menes blandt andet Legionella, forbrug af vand og personers helbredstilstand. At koble forbrug af drikkevand i bygninger med personers helbredstilstand eller for så vidt den demografiske udvikling i samfundet, er elementer, der fremadrettet bør tages højde for ved design af bygningers vandinstallationer.

Større behov for uddannelse og kompetenceløft

I direktivet fremgår det blandt andet, at forbrugere og erhverv skal rådgives om betingelserne for forbrug og anvendelse af drikkevand og om mulige foranstaltninger for at undgå, at forurening opstår. 

Derudover fremgår det, at uddannelse af blikkenslagere og andre fagfolk, som beskæftiger sig med installation af byggevarer og materialer, der kommer i kontakt med drikkevand, bør opprioriteres.

Facit er, at med det reviderede drikkevandsdirektiv vil der mere end nogensinde være behov for uddannelse og kompetenceløft inden for målgrupper, som leverer produkter eller udfører bygningers vandinstallationer.

30+ års erfaring blandt vores undervisere

Underviserne bag Dansk Drikkevandskontrol har i mere end 30 år beskæftiget sig med undervisning, eftersyn og skadesopklaring inden for bygningers vandinstallationer.

Det er med summen af vores erfaringer og løbende dialog med myndigheder, at vi tilbyder tilpassede undervisningsforløb over for rådgivere, installationsvirksomheder, kommuner og forsyningsvirksomheder.

I ønskes alle en Glædelig Jul & Godt Nytår
Finn Bøye Nielsen, partner & stifter