Stigende opmærksomhed på sikring af drikkevandet

Hos Dansk Drikkevandskontrol oplever vi et stigende behov for information om, hvordan man kan undgå bekostelige udskiftninger af bygningers vandinstallationer, som skyldes uhensigtsmæssigt materialevalg, dimensionering og/eller design. 

Forud for udskiftningen af vandinstallationer har der ofte været omkostninger pga. vandskader eller syns- og skønssager, hvor både projekterende, udførende og bygherre kan risikere at blive draget til ansvar.

21 mia. kr. udbetalt i erstatning

Ifølge brancheforeningen Forsikring og Pension blev der i 2019 udbetalt 21 milliarder kroner i samlet erstatning til rør og vandskader i store beboelsesejendomme. Hertil kommer ca. 2.3 milliarder til dækning af rør- og vandskader i mindre ejendomme.

Skaderne skyldes ofte manglende viden om vandkvaliteters betydning for valg af materialer til bygningers vandinstallationer, som for en stor del af skadernes vedkommende kunne være undgået.

Fokus på korrosion, vandkvalitet og risikostyring

Dansk Drikkevandskontrol har udviklet kurser, tema- og inspirationsmøder med fokus på: 

 • korrosionsteknologi
 • vandkvaliteter
 • risikostyring i forhold til valg af materialer inden for vandinstallationsområdet

Vi ønsker at opdatere vandværker, vandforsyninger, bygherrer, rådgivere, statsautoriserede VVS-installatører og teknisk personale med seneste viden inden for vedligeholdelse af bygningers vandinstallationer.

kursus: Risikovurdering, materialevalg og design af korrosionssikre vandinstallationer

På dette kursus vil deltagerne blive i stand til at vurdere ‘farligheder’ i vandinstallationer, samt udvælge korrekte sikringstyper.

 • Grundlæggende krav til drikkevandsfremstilling
 • Ansvar i forhold til vandforsyningen, bygningsejeren og VVS-installatøren
 • Vandanalyser og miljøparametres indflydelse på korrosion
 • Grundlæggende viden om fremstilling af metaller
 • Risikovurdering af forhold som medfører korrosion
 • Korrosion i anerobe miljøer (biokorrosion)
 • Bygningsreglementets krav om vedligehold og sikring af bygningers kristiske vandinstallationer
 • Fødevarestyrelsens hygiejnekrav til anvendelse af vand i fødevareproduktion
 • DS/EN1717 – sikring mod tilbagestrømning
 • DS/EN806-5 – service- og vedligeholdelsesaftaler
 • DS/EN15154 – sikkerhedsløsninger til særlige vandsystemer
 • Gennemgang af et eftersyn: Bygning som har været nedlukket grundet COVID-19: Herunder eftersynet, opmærksomhedspunkter, løsning og tilsynsnotat

Varighed:

6 timer. Afsluttes med skriftlig test og diplom.

Målgruppe:

Kurset er målrettet maskinmestre, bygningsmestre, rådgivende ingeniører og personale, som har indgående kendskab til arbejdet med drikkevandsinstallationer, korrosion, stagnation, tilbagestrømning m.m.

temamøde: sikring og vedligeholdelse af bygningers kritiske vandinstallationer

Deltagerne bliver i stand til at vurdere ‘farligheder’ i vandinstallationer og udvælge korrekte sikringstyper.

 • Brush-up omkring materialelegeringer og metallers korrosionsbestandighed
 • Beskrivelse af forhold som medfører korrosion
 • Materialesammensætninger (eksisterende og nye vandinstallationer)
 • Testopgaver
 • Fødevarestyrelsens hygiejnevejledning 9236, krav til drikkevand i kontakt med fødevarer
 • DS/EN1717 – lovpligtig sikring mod tilbagestrømning
 • DS/EN806-5 – service- og vedligeholdelsesaftaler
 • DS/EN15154 – sikkerhedsløsninger til særlige vandsystemer
 • Testopgaver

Varighed:

4 timer. Afsluttes med diplomer for beståede testopgaver.

Målgruppe:

Personale i VVS-installationsvirksomheder, facilities managementvirksomheder og personale, som har erfaring med at vedligeholde bygningers vandinstallationer, kendskab til forhold som medfører korrosion, stagnation, tilbagestrømning m.m.

inspirationsmøde: Registrering af bygningers kritiske drikkevandsinstallationer

Deltagerne bliver i stand til at vurdere ‘farligheder’ i vandinstallationer og udvælge korrekte sikringstyper. 

Deltagerne vil kunne identificere behovet for tilbagestrømningssikring af drikkevandsinstallationer ift. husholdningsapparater, doseringsanlæg, stagnation m.m.

Varighed:

2.5 time. Afsluttes med let skriftlig test for at sikre læring.

Målgruppe:

Personale i VVS-installationsvirksomheder, facilities managementvirksomheder og personale, som har erfaring med at vedligeholde bygningers vandinstallationer, kendskab til forhold som medfører korrosion, stagnation, tilbagestrømning m.m.

Kontakt os for mere info og priser på 44 22 21 16 eller info@danskdrikkevandskontrol.dk

4 fordele for dig

Som partner og kursusdeltager får du flere fordele.
Kursister og partnere siger:

1. Du får et stort erfaringsnetværk at trække på

“Vi ser et stort potentiale i fremtidige ERFA-møder og fællesskabet med andre partnere omkring opgaveøsningen. Når jeg f.eks. kæmper med Legionellaproblemer, kan jeg række ud i et netværk og få hjælp.”

2. Sammen kan vi sikre Best practice

“Når vi eksempelvis har udført en succesfuld Legionellabekæmpelse, så kan vi i fællesskabet sikre, at Best Practice er beskrevet, så alle i netværket kan få glæde af det.”

3. Budskabet når længere ud i danmark

“Når Dansk Drikkevandskontrol taler med forsyninger og kommuner på vegne af partnere i hele landet, bliver det endnu lettere for mig at gå i branchen lokalt. Vi kan nu sige, at sådan gør kommuner og forsyninger også i Aalbord, Kolding eller København.”

4. Sammen gør vi en forskel

“Mange bygningsejere aner ikke, at de i følge lovgivningen har et stort ansvar. Sammen kan vi oplyse bygningsejere i Danmark og gøre en forskel ved at sikre fødevarevirksomheder eller offentlige institutioner som skoler, børnehaver og plejcentre mod forurening af drikkevandet i hele Danmark.”