I dag sætter FN drikkevandet på dagsordenen

Vandets Dag 22. marts

Har du husket Vandets Dag – i dag den 22. marts! Vandets Dag er en temadag udpeget af FN og minder os hvert år om, at sikringen af vores drikkevand aldrig har været vigtigere. 

Den barske sandhed er 1 ud af 3 mennesker på kloden ikke har adgang til rent drikkevand. Frem mod 2050 vil op til 5,7 milliarder mennesker i verden i perioder skulle undvære adgang til rent drikkevand i mindst en måned om året. 

Kodeforbud og vanddepoter - også i Danmark

Et meget aktuelt eksempel på, at vi ikke altid kan drikke vandet i vandhanen, så vi i februar på Frederiksberg, hvor vandforsyningen – på grund af fund af jordbakterier (coli) i vandforsyningsnettet – måtte udstede kogepåbud for en del af deres forsyningsområde. Samme ubehagelige oplevelse så vi sidste efterår i Aalborg, hvor der måtte opstilles decentrale vanddepoter. 

Nye krav til vandinstallationerne i bygningerne

I Danmark er der en lang række diskussioner omkring sikring og fremstilling af drikkevand. Inden længe skal der implementeres en ny drikkevandsbekendtgørelse, som kommer til at stille skærpede krav for byggevarer i kontakt med drikkevand. 

De nye krav omhandler blandt andet migration af tungmetaller. Hos Dansk Drikkevandskontrol mener vi, at det er glædeligt, da vi desværre har set for mange eksempler på produkter og løsninger, der har været af dårlig kvalitet og ikke burde være installeret i vandinstallationer. 

kommunerne har opgaven som tilsynsmyndighed

I anledning af Vandets Dag vil vi opfordre samtlige danske kommuner til at sætte endnu mere fokus på deres opgave som tilsynsmyndighed. Som tilsynsmyndighed har kommunerne nemlig pligt til at informere bygningsejere om løbende at efterse og vedligeholde deres bygningers vandinstallationer.

Dansk Drikkevandskontrol var i februar deltager i et erhvervspanel arrangeret af Rudersdal Kommune, som har fokus på at hjælpe det lokale erhvervsliv til at arbejde med bæredygtige forretningsmodeller. 

Når det gælder bæredygtighed spurgte vi naturligvis kommunen, om de selv var villige til at investere heri. Da svaret var ‘ja’, foreslog vi naturligvis, at de får efterset og vedligeholdt vandinstallationerne i kommunens egne bygninger. Dermed kan kommunen gå foran for at sikre rent drikkevand på skoler, gymnasier og andre kommunale bygninger.

Det handler om vores sundhed

Travlhed eller ej – så lad os i fællesskab sætte fokus på rent drikkevand, og lad os sammen hjælpe bygningsejere, administratorer og investorer til at forstå, at sundt drikkevand gælder helt frem til bygningens sidste tappested!

fakta om vandets dag

Vandets Dag eller Verdens Vanddag er en særlig temadag udråbt af FN for at sætte fokus på drikkevandet. Temadagen finder hvert år sted den 22. marts. Vandets Dag er afholdt siden 1993.

Hos Dansk Drikkevandskontrol sætter vi fokus på bygningsejernes ansvar for kristiske vandinstallationer ved at sikre drikkevandets kvalitet fra stikledning til sidste taphane. Det handler om vores sundhed nu og i fremtiden. 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *