Velkommen hos

Dansk Drikkevands Kontrol

”Vi hjælper bygningsejere og virksomheder med at leve op til lovens krav om at sikre drikkevandets kvalitet fra stikledning til sidste taphane”

Verdensmaal-logo-staaende-gennemsigtig-RGB

Vi ønsker at sætte bedre standarder for bygningers vandinstallationer.

Vi vil etablere en position i markedet, hvor vi som uvildigt netværk, finansieret gennem udbydelse af kontingenter, kurser og installationseftersyn, bliver førende inden for eftersyn, skadesopklaring og hjælp til vedligeholdelse af bygningers vandinstallationer. 

Derved kan vi sikre sundt drikkevand ‘fra boring til bygningens sidste tappested’.

Eftersyn

Vi tilbyder at efterse eksisterende installationer, så de lever op til myndighedernes krav om vedligeholdelse og sikring mod tilbagestrømning mod det offentlige gadeledningsnet såvel som internt i bygningens vandinstallationer

Kurser

Vi udvikler og afholder kurser omkring materialevalg i forhold til vandkvaliteter, korrosion og sikring mod tilbagestrømning i henhold til DS/EN1717

Temaer og inspirationsmøder

Vi tilbyder tilpassede tema- og inspirationsmøder hvor vi med eksempler fra vores arbejde med vandsanering og skadesopklaring kommer med idéer til sikring af god vandhygiejne og optimal drift i større bygningers vandinstallationer

Om os

Læs mere om hvem vi er og hvad vi kan gøre for dig

Service

Læs mere om hvem vi er og hvad vi kan gøre for dig

Brancher

Læs mere om hvem vi er og hvad vi kan gøre for dig

Samarbejdspartnere

Læs mere om hvem vi er og hvad vi kan gøre for dig

FBN 3 - konference Kolding 27.10.2021

VORES TEAM

Finn Bøye Nielsen
  Finn Bøye Nielsen

  Indehaver Dansk Drikkevandskontrol

  Anette Alsted Rasmussen
   Anette Alsted Rasmussen

   Kompetencepartner & Indehaver af Corrosion Advice

   Andreas Korsgaard Jessen
    Andreas Korsgaard Jessen

    Kompetencepartner & Indehaver af KORSGAARDJESSEN

    Benyt os som din næste samarbejdspartner

    Er du inden for en af disse brancher

     

    så kontakt os, vi både hjælper, rådgiver og vejleder i rette vandinstallationer.

    Få nyheder og opdateringer omkring de nyeste foranstaltninger omkring vand

    Vores Samarbejdspartnere