Manglende krav til hygiejne er stærkt bekymrende

Forstå hvorfor vandforsyningernes store arbejde med at sikre drikkevandet risikerer at være tabt.

Hånden på hjertet. Vidste du at vores drikkevand er karakteriseret som et fødevareprodukt? 
Det betyder, at der stilles krav om hygiejne, både når der arbejdes på gadeledningsnet og internt i bygningerne.

Flere vandforsyninger stiller krav om, at medarbejderne gennemfører et hygiejnekursus, inden entreprenøren påbegynder arbejdet med at reparere eller lægge nyt ledningsnet. Efter afsluttet kursus udsteder vandforsyningen dokumentation for, at entreprenøren har gennemført kurset.

Men når drikkevandet passerer bygningens vandmåler, er der ingen krav til hygiejne. Det finder vi stærkt bekymrende. Konsekvensen kan være, at vandforsyningernes store arbejde med at sikre rent drikkevand risikerer at være tabt.

Kurser og inspirationsmøder

Hos Dansk Drikkevandskontrol udbyder vi kurser og inspirationsmøder, hvor vi sætter fokus på, hvordan bygningers vandinstallationer kan sikres mod tilbagestrømning. På den måde sikrer vi sammenhæng fra vandforsyningernes arbejde til bygningsejerens pligt om at efterleve kravene om rent drikkevand frem til bygningernes sidste vandhaner. 

Billedet er fra en netop afholdt kursusdag for serviceafdelingen hos en VVS Installationsvirksomhed. Som det fremgår, så gør vi det ikke svært at 'vide noget' og sikrer altid at samtlige deltagere føler sig godt tilpas undervejs i forløbet.

Masser af eksempler fra hverdagen

Udover at ‘tegne og fortælle’ viser vi også en række eksempler på fejl og mangler, som vi møder hver gang, vi besigtiger vandinstallationer. Vi er bevidste om, at årsagerne til fejlene ofte sker, fordi man ikke er opdateret på gældende regler og anvisninger. 

Fejl og mangler kan udemærket undgås – det handler blot om at sætte tid af til undervisning og at sætte sig ind i løsningerne, der findes.

Billedet nedenfor er fra en besigtigelse af vandinstallationerne til et større centralkøkken. Her er, med rødt, markeret to væsentlige fejl ved monteringen af BA-ventiler (TBS). Afløbene er ikke udført iht. EN12056 som tilskriver, at afløb fra BA-ventiler altid skal beregnes. Hvis ikke man kan foretage en beregning, gælder det, at afstand fra udløb under ventil til første bøjning ikke må være under 500 mm. Dette gælder for BA-ventil DN15 - DN50. For ventiler i DN65 - DN250 gælder at afstandskravet skal være minimum 600 mm.

Hvis du har brug for hjælp til at blive opdateret eller ønsker at afholde inspirations- eller temamøder, er du velkommen til at sende en på: 
info@danskdrikkevandskontrol.dk

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *