Massive udfordringer med rent drikkevand i fremtiden

Rent drikkevand er de senere år kommet mere og mere i fokus. I Assens oplever Bøgskov A/S langt større problemer med kritiske vandinstallationer end for 10 år siden – og udfordringerne bliver ikke mindre i fremtiden, advarer Johnny Bøgskov.

Legionella, opformering af bakterier i ‘døde’ rørender og tilbagestrømning af forurenet vand i drikkevandsinstallationer. Bøgskov A/S i Assens har mere og mere fokus på eftersyn og sikring af bygningers kritiske vandinstallationer. 

I 2019 blev Bøgskov A/S certificeret partner i Dansk Drikkevandskontrol for at øge sin viden og kompetencer inden for bl.a. tilbagestrømssikring, materialesammensætning og vandkvaliteter i større bygninger.

Særligt problemer med bakterier i vandet er en udfordring, som Johnny Bøgskov oplver, tager fart: 
“Det seneste år har vi haft to sager med Legionella i Assens, hvor man i det ene tilfælde pludselig har en beboer på et plejehjem, som bliver indlagt. Det er noget, vi skal tage alvorligt. Har man først fået en vandinstallation fyldt med legionella, så er det ikke bare sådan lige at slippe af med igen. Der er ingen tvivl om, at kommunerne vil stå med massive udfordringer i fremtiden og her vil vi i samspil med Dansk Drikkevandskontrol gerne markere os som specialister på området.”

Problemer med Legionella og bakterier ses typisk i større bygninger som boligejendomme, hospitaler, plejehjem, skoler, institutioner, sportsanlæg samt industrivirksomheder hvor vandforbruget er mindre end hvad installationerne oprindeligt er dimensioneret til. Derved opstår der stillestående vand, som blandt andet giver gode betingelser for udvikling af Legionella-bakterier.

Et vigtigt brud med fortiden

Et andet stigende problem er, at vores livsstil har ændret sig de seneste 50 år. Samtidig er der kommet mere fokus på miljø, energi og vandbesparelser. Og når vandforbruget derved formindskes, er hovedvandledningerne til mange bygninger i dag alt for store: 
“I de kommende år skal vi i gang med at udskifte hovedledninger i større bygninger i stort omfang. De har ligget der siden 50’erne og er dimensioneret til et langt større vandforbrug end det vi har i dag. Samtidig skal vi have kigget på cirkulationsstrengene i opgange på beboelsesejendomme, så vi kan få energiforbrug og risici for vandforurening nedbragt,” fortæller Johnny Bøgskov.

Noget, som også rammer mange bygningsejere i disse år, er fortidens syndere, når det gælder materialevalg og sammensætning af materialer. I følge Johnny Bøgskov ser han allerede nu store problemer med bl.a. korrosionsskader, fordi der tidligere ikke har været viden nok på området. 

rent vand ikke højt nok i bevidstheden

Selv om Bøgskov A/S har meget mere fokus på vandinstallationer i dag end for bare 5 år siden, så må VVS-installatøren også erkende, at drikkevandet stadig ikke ligger højt nok i bygningsejernes bevidsthed. De færreste ved f.eks., at det er lovpligtigt at sikre og vedligeholde installationerne mod overstrømning af behandlet vand fra interne og eksterne vandinstallationer: 
“De fleste er slet ikke klar over risikoen, fordi det ikke er synligt. Vi hører bl.a. en vis undren hos vores bygherre, når vi påpeger, at der skal en tilbagestrømningssikring på deres byggevand, for det har de aldrig hørt om før. Men fakta er, at hvis der opstår et brud og et tilbagesug, så kan man være 100% sikker på, at drikkevandet bliver forurenet.”

En tilbagestrømning kan også skabe et produktionsstop på en fabrik og lægge produktionen ned i 14 dage. 
“Det kan for alvor mærks,” påpeger Johnny Bøgskov, der som certificeret partner derfor står med en helt ny slags forsikringspræmie i hånden til bygningsejerne: 
“Nemlig tilbud om eftersyn og sikring af kristiske vandinstallationer.”

3 fordele ved et landsdækkende netværk

Se hvorfor Bøgskov A/S har valgt at være certificeret partner. 

1. Stort erfaringsnetværk skaber tryghed hos kunderne

“Vi ser et stort potentiale i ERFA-møder og fællesskabet med andre installatører omkring opgaveløsningen. Det er helt klart med til at tilføre mine kunder trygghed. Når jeg f.eks. sidder med en lokal skole i Assens Kommune og kæmper med Legionella-problemer, kan jeg række ud i et netværk i hele Danmark og hente den seneste viden og erfaringer og dermed hurtigere løse problemet.”

2. Sammen kan vi sikre Best practice

“Når vi eksempelvis har udført en succesfuld Legionellabekæmpelse, så kan vi i fællesskabet sikre, at Best Practice er beskrevet. Når den næste partner i Dansk Drikkevandskontrol pludselig står med et lignende problem, ligger der allerede en manual med viden og erfaringsudveksling til rådighed.”

4. Sammen står budskabet stærkere

“Når Dansk Drikkevandskontrol taler med forsyninger og kommuner på vegne af partnere i hele landet, bliver det endnu lettere for mig at gå i branchen lokalt. Den gode historie er jo ikke noget, vi kommer og påstår – vi kan rent faktisk påvise, at sådan gør kommuner og forsyninger også i Aalborg, Kolding eller København. Tryghed for mine kunder er også at vide, at det her ikke kun er noget, jeg synes.”

om bøgskov a/s

Bøgskov A/S i Assens er et moderne og professionelt VVS-firma, som løser enhver form for VVS-opgave og energioptimeringsopgaver for private, kommuner, boligforeninger og erhverv. Bøgskov A/S har eksisteret siden 1996 og løser opgaver på hele Fyn. Ejer Johnny Bøgskov har også tidligere haft en smede- og VVS-forretning med sin far, som de solgte i 1994.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *